Nazirliyin texniki normativ hüquqi aktları

“Magistral neft kəmərlərinin istismarında texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə


Azərbaycan Respublikasinda qüvvədə olan şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərin siyahısı


“Yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid texniki normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2021-ci il 26 fevral tarixli 20/01-001 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi və yeni smeta-normativ və qiymətqoyma sisteminə aid olan texniki normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə


Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi adından protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısı


“Texnoloji nəqliyyat vasitələrinə, siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən digər mexaniki nəqliyyat vasitələrinə dövlət texniki baxışının keçirilməsi, dövlət texniki baxışının nəticələrinin sənədləşdirilməsi və hesabatının aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə


“Sərnişin kanat yollarının və funikulyorların texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə


“Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə


AzDTN 1.6-2 “Tikintinin təşkili” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normalarının təsdiq edilməsi barədə


Texniki təhlükəsizlik bəyannaməsində göstərilən Məlumatların siyahısı və onların tərtib Olunma qaydaları